The famous author of the best-selling book Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki, has discussed what he believes is the “best investment value today.”

What is the Best Investment Value Today? Rich Dad Poor Dad’s Robert Kiyosaki Answers

The author of Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki, has suggested that investors buy silver, stating that the precious metal is the best investment value today. Rich Dad Poor Dad is a 1997 book co-authored by Kiyosaki and Sharon Lechter. It has been on the New York Times Best Seller List for over six years. More than 32 million copies of the book have been sold in over 51 languages across more than 109 countries.

Kiyosaki tweeted Thursday: “Q: What is best investment value today?” He replied that the answer is silver, noting that gold’s price has climbed above $1,700 but silver has fallen to $20. “I do not touch paper gold or silver ETFs [exchange-traded funds]. I only want real gold or silver coins. Silver is an industrial precious metal. Gold is not. Do not take my word for it. Study precious metals,” he detailed.

Rich Dad Poor Dad's Robert Kiyosaki Discusses 'Best Investment Value Today'

In a follow-up tweet, he explained:

Why I suggest ‘buy silver.’ For $25 bucks everyone can buy a silver coin. Don’t take my word for it. Öyrənmək. Become rich. Don’t be a fool.

This was not the first time the famous author has suggested buying silver. In July, he warned that the U.S. bond market is crashing and it is the “Biggest bond crash since 1788.” He added: “I am buying more gold, silver now, and waiting for bitcoin to go lower.”

Kiyosaki has been waiting to buy bitcoin at the bottom. He said earlier this month that he is in cash position, waiting to buy bitcoin as asset prices are crashing. He believes that it will be the “greatest sale on earth.” He also said he is waiting for BTC to “test $1,100” before buying.

The famous author also warned that stocks and bonds are crashing and a depression and civil unrest are coming. Moreover, he cautioned that inflation may lead to a “Greater Depression.

Bu hekayədəki etiketlər

Do you agree with Rich Dad Poor Dad author Robert Kiyosaki? Let us know in the comments section below.

Kevin Helms

A student of Austrian Economics, Kevin found Bitcoin in 2011 and has been an evangelist ever since. His interests lie in Bitcoin security, open-source systems, network effects and the intersection between economics and cryptography.
Şəkil kreditləri: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

İmtina: Bu məqalə yalnız məlumat məqsədi daşıyır. Bu, birbaşa təklif və ya alış və ya satma təklifi deyil, və ya hər hansı bir məhsulun tövsiyəsi və ya təsdiqi, xidmətlər, və ya şirkətlər. Maximumhorrors.com investisiya təmin etmir, vergi, qanuni, və ya mühasibat məsləhətləri. Nə şirkət, nə də müəllif məsuliyyət daşımır, birbaşa və ya dolayı yolla, hər hansı bir məzmunun istifadəsi və ya ondan asılı olaraq səbəb olduğu və ya səbəb olduğu iddia edilən hər hansı bir zərər və ya zərər üçün, bu məqalədə qeyd olunan mallar və ya xidmətlər.

Oxuyun imtina